Beninca

  • راهبند بنینکا مدل EV500

    تماس بگیرید.
    EV 500 راهبند جاده ای است که برای کنترل مسیرهایی تا عرض 5m طراحی شده است. این راهبند الکترومکانیکی به دلیل وجود باتری پشتیبان قابلیت کارکرد در دماهای پایین را نیز دارد (از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد).
نمایش در هر صفحه :