آرام بند اسپانیایی دورکس DC2

آرامبند مولتی دورکس مناسب درب 25  تا 80 کیلوگرم مناسب درهای نیمه سنگین

قیمت : تماس بگیرید.