راهبند پارکینگی بنینکا – مدل VE.SOR

این راهبند پارکینگی برای حفاظت از پارکینگ شخصی به کار می رود و با نصب و عملکرد سریع و آسان در دسترس می باشد.

قیمت : تماس بگیرید.