آرامبند کینگ نمره2 – King K720

آرامبند king شماره 2 مناسب درب های سبک

قابل استفاده برای درب های 45-25 کیلوگرم و حداکثر ابعاد 2100×800 میلی متر

قیمت : تماس بگیرید.